Cảm biến Banner MAHE38A MAHR38A MAHE45A MAHR45A MAHE51A MAHR51A MAHE58A MAHR58A MAHE64A MAHR64A

Cảm biến mảng MINI-ARRAY .

• Trội ở tốc độ cao, theo dõi chính xác và kiểm tra các ứng dụng, bao gồm cả cỡ không cố định, định hình, phát hiện chính xác lỗ và góc.

• Yêu cầu một bộ điều khiển, bộ phận phát / nhận và dây kết nối cho một hệ thống hoàn chỉnh.

• Cung cấp chương trình điều khiển với một lựa chọn các chế độ đo, chế độ quét và cấu hình đầu ra.

• Cung cấp 120 chùm tia cảm biến mỗi chân, để phát hiện đáng tin cậy của các đối tượng nhỏ như 2,5 mm.

• Tính năng phạm vi 1,8 m với một sự liên kết rất tốt .

• Cung cấp truyền thông lập trình khoảng trống, trễ và nối tiếp .

• Bao gồm phần mềm tiên tiến cho các cấu hình hệ thống sử dụng một máy tính.

• Làm cho tình trạng giám sát đơn giản bằng cách chỉ nhìn thấy từ ba mặt của phát / thu.