Bảng Giá Nguồn Meanwell Năm 2023

Trong bài viết này, Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực sẽ cung cấp bảng giá nguồn Meanwell để giúp bạn dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Lưu ý là bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm.

Nguồn Meanwell RS:
1. RS-15W: 227,700 VND
2. RS-25W: 265,650 VND
3. RS-35W: 366,850 VND
4. RS-50W: 404,800 VND
5. RS-75W: 493,350 VND
6. RS-100W: 657,800 VND
7. RS-150W: 708,400 VND

Nguồn Meanwell ERP:

1. ERP-200W: 809,600 VND
2. ERP-350W: 1,062,600 VND
3. ERP-400W-12/24: 1,227,050 VND

Nguồn Meanwell LRS

1. LRS-35W: 278,300 VND
2. LRS-50W: 290,950 VND
3. LRS-75W: 354,200 VND
4. LRS-100W: 404,800 VND
5. LRS-150W: 493,350 VND
6. LRS-200W-5: 683,100 VND
7. LRS-200W-24: 619,850 VND
8. LRS-200W-12/15/36/48: 657,800 VND
9. LRS-350W-5: 860,200 VND
10. LRS-350W-24: 784,300 VND
11. LRS-350W-12/15/36/48: 809,600 VND
12. LRS-450-5: 1,606,550 VND
13. LRS-450: 1,416,800 VND
14. LRS-600-5: 1,846,900 VND
15. LRS-600: 1,657,150 VND

Nguồn Meanwell SE

1. SE-1000: 4,958,800 VND
2. SE-1500: 7,640,600 VND

Nguồn Meanwell HLG

1. HLG-40H: 898,150 VND
2. HLG-40H-B: 923,450 VND
3. HLG-60H: 936,100 VND
4. HLG-60H-B: 948,750 VND
5. HLG-80H: 1,113,200 VND
6. HLG-80H-B: 1,151,150 VND
7. HLG-100H: 1,366,200 VND
8. HLG-100H-B: 1,404,150 VND
9. HLG-120H: 1,416,800 VND
10. HLG-120H-B: 1,442,100 VND
11. HLG-150H: 1,429,450 VND
12. HLG-150H-B: 1,467,400 VND
13. HLG-185H: 1,530,650 VND
14. HLG-185H-B: 1,568,600 VND
15. HLG-240H: 1,897,500 VND
16. HLG-240H-B: 1,948,100 VND
17. HLG-320H: 2,555,300 VND
18. HLG-320H-B: 2,643,850 VND
19. HLG-480H: 3,807,650 VND
20. HLG-480H-B: 4,085,950 VND
21. HLG-600H: 5,629,250 VND
22. HLG-600H-B: 5,717,800 VND

Nguồn Meanwell dòng RD, RID, RT và RQ

1. RD-35: 430,100 VND
2. RD-50: 506,000 VND
3. RD-65: 556,600 VND
4. RD-85: 746,350 VND
5. RD-125: 847,550 VND
6. RID-50: 607,200 VND
7. RID-65: 657,800 VND
8. RID-85: 923,450 VND
9. RID-125: 1,024,650 VND
10. RT-50: 518,650 VND
11. RT-65: 594,550 VND
12. RT-85: 796,950 VND
13. RT-125: 936,100 VND
14. RQ-50: 607,200 VND
15. RQ-65: 657,800 VND
16. RQ-85: 923,450 VND
17. RQ-125: 1,024,650 VND

Nguồn Meanwell dòng MDR và HDR:

1. MDR-10: 341,550 VND
2. MDR-20: 392,150 VND
3. MDR-40: 518,650 VND
4. MDR-60: 569,250 VND
5. MDR-100: 974,050 VND
6. HDR-15: 341,550 VND
7. HDR-30: 417,450 VND
8. HDR-60: 569,250 VND
9. HDR-100: 809,600 VND
10. HDR-150: 1,012,000 VND

Nguồn Meanwell dòng ELG và ELGC

1. ELG-75: 860,200 VND
2. ELG-75-B: 910,800 VND
3. ELG-75-DA: 1,024,650 VND
4. ELG-75-D2: 1,049,950 VND
5. ELG-100: 974,050 VND
6. ELG-100-B: 1,024,650 VND
7. ELG-100-DA: 1,125,850 VND
8. ELG-100-D2: 1,151,150 VND
9. ELG-150: 1,049,950 VND
10. ELG-150-B: 1,100,550 VND
11. ELG-150-DA: 1,214,400 VND
12. ELG-150-D2: 1,239,700 VND
13. ELG-200: 1,290,300 VND
14. ELG-200-B: 1,340,900 VND
15. ELG-200-DA: 1,454,750 VND
16. ELG-200-D2: 1,480,050 VND
17. ELG-240: 1,366,200 VND
18. ELG-240-B: 1,429,450 VND
19. ELG-240-DA: 1,530,650 VND
20. ELG-240-D2: 1,555,950 VND
21. ELG-300: 2,049,300 VND
22. ELGC-300A: 2,049,300 VND
23. ELGC-300AB: 2,201,100 VND
24. ELGC-300ADA: 2,251,700 VND

Nguồn Meanwell dòng EDR, NDR, SDR và TDR:

1. EDR-75: 645,150 VND
2. EDR-120: 746,350 VND
3. EDR-150: 784,300 VND
4. NDR-75: 695,750 VND
5. NDR-120: 822,250 VND
6. NDR-240: 1,518,000 VND
7. NDR-480: 2,947,450 VND
8. SDR-75: 974,050 VND
9. SDR-120: 1,555,950 VND
10. SDR-240: 2,618,550 VND
11. SDR-480: 4,212,450 VND
12. SDR-960: 7,337,000 VND
13. TDR-240: 2,327,600 VND
14. TDR-480: 3,554,650 VND
15. TDR-960: 7,033,400 VND

Nguồn Meanwell dòng EDR, NDR, SDR và TDR:

1. EDR-75: 645,150 VND
2. EDR-120: 746,350 VND
3. EDR-150: 784,300 VND
4. NDR-75: 695,750 VND
5. NDR-120: 822,250 VND
6. NDR-240: 1,518,000 VND
7. NDR-480: 2,947,450 VND
8. SDR-75: 974,050 VND
9. SDR-120: 1,555,950 VND
10. SDR-240: 2,618,550 VND
11. SDR-480: 4,212,450 VND
12. SDR-960: 7,337,000 VND
13. TDR-240: 2,327,600 VND
14. TDR-480: 3,554,650 VND
15. TDR-960: 7,033,400 VND

Nguồn Meanwell dòng APV/C Series:
1. APV/C-8: 151,800 VND
2. APV/C-12: 177,100 VND
3. APV/C-16: 189,750 VND
4. APV/C-25: 290,950 VND
5. APV/C-35: 328,900 VND

Nguồn Meanwell dòng LPH/LPHC Series:
6. LPH/LPHC-18: 202,400 VND

Nguồn Meanwell dòng LPV/C Series:
7. LPV/C-20: 265,650 VND
8. LPV/C-35: 366,850 VND
9. LPV/C-60: 404,800 VND
10. LPV/C-100: 657,800 VND
11. LPV/C-150: 898,150 VND

Nguồn Meanwell dòng XLG Series:
1. XLG-20-A: 379,500 VND
2. XLG-20-B: 442,750 VND
3. XLG-25-A: 531,300 VND
4. XLG-25-AB: 607,200 VND
5. XLG-50-A: 556,600 VND
6. XLG-50-AB: 632,500 VND
7. XLG-75-A: 683,100 VND
8. XLG-75-AB: 759,000 VND
9. XLG-100-A: 759,000 VND
10. XLG-100-AB: 834,900 VND
11. XLG-150-A: 847,550 VND
12. XLG-150-AB: 923,450 VND
13. XLG-200-A: 1,024,650 VND
14. XLG-200-AB: 1,100,550 VND
15. XLG-240-A: 1,100,550 VND
16. XLG-240-AB: 1,176,450 VND
17. XLG-320-A: 1,657,150 VND
18. XLG-320-AB: 1,733,050 VND

Công Ty Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực là nhà phân phối nguồn meanwell  , đại lý meanwell , được Meanwell công nhận tại Việt Nam. Không chỉ đa dạng về mặt chủng loại như Nguồn Meanwell, Công Ty Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực còn đảm bảo có sẵn hàng tại kho, các chứng từ chính hãng, bảo hành như hãng và chấp nhận đổi mới, hoàn trả nếu phát hiện sản phẩm kém chất lượng, không giấy chứng nhận.

Hãy liên hệ ngay với Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực khi có nhu cầu về sản phẩm và các thiết bị điện khác!
Trụ sở : 97/4 Khu Phố 2, Phường Thới An, Quận 12, TPHCM
Hotline: 0903 733 151